PROM ART KIELCE - IMPREZY SPORTOWE

Firma Prom-Art specjalizuje się również w organizacji masowych imprez sportowych, a zwłaszcza zawodów kolarskich, zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Współpracujemy w tym zakresie z firmami i związkami sportowymi, m.in. Piątek-Sport i Polski Związek Kolarski, co gwarantuje, że jesteśmy w stanie sprostać każdemu organizacyjnemu wyzwaniu.
Oferujemy:
 kompleksową organizację zawodów kolarskich,
 profesjonalną obsługę sędziowską zawodów kolarskich,
 konsultacje i wytyczanie wyścigowych tras kolarskich,
 organizację grupowych wycieczek rowerowych,
 projektowanie ścieżek rowerowych z uwzględnieniem części turystyczno-edukacyjnej,
 kompleksowe wykonanie numerów startowych, banerów, materiałów promocyjno- reklamowych,
 oprawę techniczną (nagłośnienie) i artystyczną,
 zabezpieczenie medyczne zawodów.

partnerzy:

kontakt: kielce@prom-art.pl