Regulamin imprez organizowanych przez PROM ART:

 Bilety zakupione na imprezy nie podlegają zwrotom ani zamian na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia,  zmiany daty lub miejsca wydarzenia.

 Brak takich możliwości regulowany jest na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), biorąc pod uwagę, że Sprzedawca świadczy usługi związane z wydarzeniami rozrywkowymi,  sportowymi lub kulturalnymi, a w umowie oznaczany jest dzień lub okres świadczenia usługi, nabywcy nie przysługuje  prawo odstąpienia od zawartej umowy na podstawie art. 27 cytowanej ustawy.

Wnoszenie na teren obiektu, w którym odbywa się koncert/impreza przedmiotów takich jak: alkohol, środki pirotechniczne, napoje w szklanych opakowaniach, broń gazowa, środki odurzające jest ZABRONIONE !

Strefy szatni, foyer obiektów, widownia są dostępne wyłącznie dla osób posiadających bilety wstępu, pracowników obiektu oraz ekip technicznych organizatora. 

Służby ochrony oraz pracownicy obsługi  organizatora uprawnieni są do kontroli biletów w każdym momencie, który uznają za stosowne.

PROM-ART Leszek Janiszewski

NIP: 657-166-43-63 

Regon: 290358745

25-356 Kielce ul. Chopina 15/98

 

Formularz zamówienia biletów

KONTAKT

PROM-ART Leszek Janiszewski

tel. +48 504 131 905

email: kielce@prom-art.pl